Fastighetsskötsel Göteborg

Fastighetsskötsel Göteborg - för fastighetsägare, BRF:er och företag

Fastighetsskötsel Göteborg

Fastighetsskötsel Göteborg för
fastighetsägare, BRF och företag

Fastighetsskötsel i Göteborg

När du väljer IKAB får du en samarbetspartner som arbetar hårt för att ge dig en trivsam in- och utomhusmiljö. Våra tjänster inom fastighetsskötsel Göteborg täcker det mesta när det gäller utvändigt och invändigt underhåll. Vi ombesörjer skötsel av källare, tvättstugor, värme, belysning samt klottersanering.

Vi utför även grönyteskötsel, trädgårdsarbete, halkbekämpning och övrigt fastighetsunderhåll såsom dränering, avlopp samt yttre och inre städning. IKAB kan även anlitas för vaktmästartjänster. Nya kunder 2023.

Mer än fastighetsskötsel

Vi ser till att du har välansade grönytor, rensade hängrännor och blomstrande rabatter. Med moderna maskiner kan vi även ordna det mesta när det gäller maskinarbete och underhåll av stora ytor. I en ren och fin utemiljö ingår även rena garage, parkeringar, gårdar, vägar och trottoarer.

Med våra sopmaskiner kan vi erbjuda dig en helhetslösning för utomhusstädning och på samma ytor kan vi på vintern utföra halkbekämpning och snöröjning. Passa även på att fråga oss om andra arbeten. Vi är mångsidiga, har maskiner samt kompetens till det mesta, till ett mycket förmånligt pris.

Anlitar du oss får du alltså ett team med hög arbetsmoral, kvalitetskänsla samt en otroligt bred och lång erfarenhet. Behöver du fastighetsskötsel och fastighetsförvaltning göteborg är det alltså oss du skall vända dig till för ett prisförslag. Vi har även certifierad kontrollansvarig personal och kan utföra små och stora totalentrepredader.

Fastighetsskötsel Göteborg

fastighetsskötsel Göteborg

Markarbeten

Vi kan uföra de flesta markarbeten som du kan behöva men alltid till låga priser. Vi gör husgrunder, dränerar och utför även stensättningar samt murar. Låt oss dessutom rita upp trädgårdsförslag som tar hänsyn till avvattning och andra viktiga faktorer.

fastighetsskötsel Göteborg

Trädgårdsskötsel

Behöver din trädgård fräschas upp och/ eller få regelbunden omvårdnad? Vi utför det mesta inom området, såsom gräsklippning, plantering, häck- och trädbeskärning. Vi röjer och anlägger trädgårdar men utför även mindre planteringar.

Fastighetsskötsel Göteborg

Fastighetsskötsel

Prata med oss som kan det mesta inom inre och yttre fastighetsservice Göteborg. Vi ger dig alltså en problemfri vardag och uppdaterar dig kontinuerligt. Allt enligt underhållsplanen vi löser även alla mindre småjobb som ni vill ha utförda.

Fastighetsförvaltning

Fastighetsförvaltning

Vi utför många tjänster inom fastighetsekonomi. Du kan anlita oss för besiktning av fastigheter och dessutom för underhållsplan med prognoser. Vi kan dessutom utvärdera offerter och göra kostnadskalkyler samt agera rådgivare.

Lastbil Merceders

Transporter

Vi transporterar det mesta du kan behöva för hus och trädgård. Makadam, jord och virke. Eller om du vill kan vi transportera en friggebod eller ett attefallshus, alltså direkt till din fastighet. Ring för bokning.

Nyinvesteringar

Sop- och sug maskin Multihog CV350 (våren 2021)
Nyinvestering, hos oss sedan vecka 9. Kompakt, multifunktionell sopmaskin som har kapacitet att arbeta årets alla dagar. Miljöklassad motor som dessutom är en av de renaste motorerna på marknaden.

Den kan även suga rent dagvattenbrunnar och har sandfälla i botten. Detta bör göras en gång år helst i samband med vårstädning.  Denna maskin fungerar alltså till mycket, såsom att sopa upp flis på våren och på hösten sopar den upp löv.
Mercedes Benz Arocs 2553 (våren 2021)

Kranväxlare med 28 ton/m kranen har en räckvidd på 17m men lyfter alltså mindre i ytterläget.

Årsmodell 2020 med utrustning:

  • Skopa
  • Gripsåg
  • Pallgafflar
  • Lyftok
Fastighetsskötsel Göteborg
Fastighetsskötsel Göteborg
Fastighetsskötsel Göteborg
Kontakt Urban
Vill du veta mer om våra tjänster?

IKAB arbetar med kunder inom fastighetsskötsel för bostadsrättsföreningar (BRF) och kommersiella fastigheter i Göteborg med angränsande kommuner. Arbetsflödet brukar vara ungefär som vi beskriver här nedan, men anpassas utifrån detta för att passa varje kunds behov.

 

1. Upprättande av serviceavtal: IKAB upprättar ett serviceavtal med kunden, vilket vanligtvis inkluderar en detaljerad beskrivning av de tjänster som IKAB kommer att tillhandahålla. T ex vilka typer av underhåll och reparationer som utförs, vilka tekniska system och installationer som övervakas och underhålls. Även andra tjänster inom vår tjänst fastighetsskötsel Göteborg / Fastighetsservice Göteborg beskrivs om det är aktuellt, såsom ekonomisk förvaltning och akut hantering.

 

2. Anpassning av tjänster efter kundens behov: IKAB arbetar nära sina kunder för att uppnå bästa kundnöjdhet genom att förstå deras specifika behov och önskemål när det gäller fastighetsskötsel. Det kan innebära att anpassa tjänsterna efter fastighetens storlek, typ, användning och budget. Det kan också innefatta att diskutera och föreslå förbättringar eller effektiviseringar av fastighetsskötseln baserat på kundens krav och önskemål.

 

3. Utförande av fastighetsskötsel Göteborg: IKAB utför avtalad fastighetsskötel enligt överenskomna tidsramar och rutiner. Det kan inkludera rutinmässigt underhåll, reparationer, tekniskt underhåll, ekonomisk förvaltning och andra överenskomna tjänster. Arbetet kan utföras av oftast av IKAB´s egen personal i Göteborg eller vid behov genom att anlita externa entreprenörer.

 

4. Kommunikation och rapportering: IKAB upprätthåller en regelbunden kommunikation med sina kunder för att rapportera om utförda arbeten, eventuella avvikelser, och föreslå åtgärder vid behov. Det kan inkludera att lämna rapporter, fakturor, och informera om eventuella förändringar i fastighetens skick eller behov av åtgärder.

 

5. Akut hantering och support: IKAB kan vara tillgängligt för att hantera akuta situationer som kan uppstå i fastigheterna, såsom vattenläckage, strömavbrott eller andra nödsituationer. Det kan innefatta att ha en jourtjänst inom fastighetsskötsel Göteborg eller avtalade område där vi snabbt kan agera för att åtgärda och lösa problemen.

 

6. Följande av lagar och föreskrifter: IKAB följer och håller sig uppdaterade om gällande lagar och föreskrifter som är relevanta för fastighetsskötsel, inklusive byggnadsstandard, brandsäkerhet, miljöregler och arbetsmiljökrav. Det kan även innefatta att hjälpa med teknisk förvaltningen av fastigheten, vilket innefattar att övervaka och hantera tekniska system och installationer, såsom värme, ventilation, el, vatten och avlopp. Det kan även inkludera att hantera underhålls- och reparationsåtgärder för dessa system, samt att ansvara för att de följer gällande lagar och föreskrifter.

 

7. Energioptimering: IKAB kan även hjälpa till med att identifiera och implementera energibesparande åtgärder i fastigheter i Göteborg och dess närområde för att minska energikostnader och miljöpåverkan. Det kan inkludera att utföra energianalyser, optimera energianvändningen, installera energieffektiva system och utrustning, samt följa upp och rapportera energiförbrukning och besparingar.

 

8. Miljö- och hållbarhetsaspekter: IKAB´s Fastighetsskötsel Göteborg innebär även att ta hänsyn till miljö- och hållbarhetsaspekter i fastigheten. Det kan inkludera att implementera åtgärder för avfallshantering, återvinning, energieffektivisering, vattenbesparing och andra hållbarhetsinitiativ. IKAB håller sig uppdaterat om relevant miljölagstiftning och certifieringar och hjälpa sina kunder att uppfylla miljö- och hållbarhetskrav.

 

9. Dokumentation och rapportering: IKAB ansvarar för att föra noggrann dokumentation och rapportering av alla utförda åtgärder, inspektioner, underhåll och reparationer. Vår tjänst fastighetsskötsel Göteborg kan inkludera att upprätta rapporter, protokoll, avtal och andra dokument, samt att hålla en tydlig och strukturerad dokumenthantering för att säkerställa korrekt och fullständig dokumentation av fastighetens skötselhistorik.

 

10. Kris- och beredskapshantering: IKAB kan även inkludera hantering av kris- och beredskapssituationer, såsom brand, vattenläckage, stormskador eller andra akuta händelser. Det kan inkludera att ha en tydlig plan för hantering av kriser, samt att vara tillgänglig dygnet runt för att snabbt svara på och åtgärda akuta situationer för att minimera skador och säkerställa fastighetens och användarnas säkerhet.

 

11. Leverantörs- och entreprenörshantering: IKAB kan med sin tjänst fastighetsskötsel Göteborg hantera relationen med olika leverantörer och entreprenörer som är involverade i fastighetens drift och underhåll. Det kan inkludera att förhandla och hantera avtal med leverantörer av tjänster, material och utrustning, samt att övervaka deras prestanda och kvalitetssäkra deras arbete. IKAB kan även ansvara för att hantera anbudsförfaranden, förhandlingar och kontraktsförvaltning med olika entreprenörer och leverantörer för att säkerställa att de uppfyller fastighetens behov och krav.

 

12. Kommunikation och kundrelationer: IKAB har inom området fastighetsskötsel Göteborg en aktiv kommunikation med kunderna, såsom bostadsrättsföreningar och fastighetsägare. Detta för att hålla kunden informerad om fastighetens skötselstatus, utförda åtgärder och planerade åtgärder. Det kan innefatta att ha regelbundna möten och rapportera om fastighetens skick, ekonomi och framsteg. Dessutom kan IKAB hantera kundärenden och ta emot och lösa eventuella klagomål eller frågor från kunderna för att upprätthålla en god kundrelation.

REFERENSER:
IKAB utför entreprenadarbete för oss.
Kenth Möller
"IKAB lever upp till våran överenskommelse. Sköter om fastigheterna till våran belåtenhet."
Mikael Fohlin
IKAB skapar trivsel och sköter om våra fastigheter enligt överenskommelse. Trevlig personal som alltid kommer med loggan på ryggen.
Berndt Denberger

Vill du arbeta med fastighetsskötsel Göteborg och behöver praktikplats? Eller är du intresserad av att arbeta hos oss men har andra färdigheter? Vi letar efter duktiga medarbetare och tycker därför att du skall söka praktik och/ eller sommarjobb hos oss. I bästa fall finns det möjlighet till fast arbete för dig som vill jobba med fastighetsskötsel i Göteborg.