Välkommen in med din medlemskapsansökan

Medlemskapsansökan/ Membership application

Information om medlemskapsansökan

Förvaltare

Dayhane Beltran
dayhane.b@ikab.org
0707 200 560

Medlemskapsansökan

Bostadsrättsförening

Bostadsrättslägenhet

Förvärvare/ Köpare 1

Förvärvare/ Köpare 2

Jag/vi har tagit del av föreningens stadgar, eventuella trivselregler samt information om
föreningens behandling av personuppgifter
*
Vilken bostadsrättsförening ansöker du medlemskap i?

För frågor gällande ansökningsprocessen vänligen kontakta förvaltaren.

Vänligen bifoga nedslående pdf samt övrig handlingar i din ansökan.

Information about your aplication

Property manager

Dayhane Beltran
dayhane.b@ikab.org
0707 200 560

Membership application

Owner association
Condominium apartment
Acquirer/ Buyer 1
Acquirer/ Buyer 2
I/we have read the association’s statutes, any rules of conduct, as well as information about the association’s handling of personal data.*

For questions regarding the application process, please contact the administrator.

Please attach the filled PDF and other documents to your application

Är du intresserad av att utöka dina förvaltningstjänster?

Kontakta oss idag för en gratis konsultion eller kontakta din närmsta förvaltare