ränta

Din förenings avgifter kan öka med 40% 2024

Svenska bostadsrättsföreningar står inför en betydande ekonomisk utmaning då många förbereder sig för att omförhandla sina låneräntor under 2024. Enligt en rapport från UC innebär detta att 46 procent av hushållen kommer behöva höja sina avgifter med 15-40%.

De mest sårbara i den kommande vågen av avgiftshöjningar i bostadsrättsföreningar verkar vara de nyligen bildade föreningarna, särskilt de som fortfarande är högt belånade. Enligt data delad mellan UC Bostad och Stabelo kommer hela 46 procent av samtliga bostadsrättsföreningar att stå inför nödvändigheten att höja sina avgifter med 15–40 procent. Vidare framkommer att 12 procent av dessa föreningar kommer att behöva genomföra extrema åtgärder med avgiftshöjningar på över 40 procent.

För de föreningar som behöver genomföra de mest drastiska avgiftshöjningarna, visar UC:s data att hela 74 procent av dem är föreningar som funnits kortare än fem år. Denna statistik indikerar på ett påtagligt sätt att de nyare föreningarna kommer att stå inför de största utmaningarna när det gäller att absorbera de kommande ekonomiska påfrestningarna. Å andra sidan tycks äldre föreningar, de som bildades före 2018 och som har lagt fokus på att spara och amortera ner sina lån, vara bättre rustade att hantera de ökade räntekostnaderna.

Utöver dessa utmaningar står samtliga hushåll i Sverige inför ökade kostnader. Enligt UC ökar risken för avgiftshöjningar, särskilt i föreningar med stora investeringsbehov eller de som är beroende av enskilda inkomstkällor, som exempelvis små föreningar med få lägenheter eller de som är beroende av en stor kommersiell hyresgäst.

Bostadsrättsföreningarnas styrelser uppmanas nu att noggrant granska föreningens ekonomi för att bedöma den exakta påverkan av kommande kostnadsökningar. Vid omfattande kostnadsökningar bör styrelsen överväga åtgärder för att sänka avgifterna. Förhandlingar med banken, trots att den räntan är hög går den att förhandla ner något.

Vidare bör styrelsen överväga att kommunicera dessa potentiella konsekvenser till föreningens medlemmar. Att vara proaktiva i hanteringen av ekonomiska förändringar blir alltmer nödvändigt för att undvika överraskningar och säkerställa en hållbar boendesituation för samtliga medlemmar.

Inför den kommande ekonomiska utmaningen står bostadsrättsföreningar inför behovet av professionellt stöd och klok förvaltning för att effektivt navigera genom förändringarnas tid. IKAB erbjuder ekonomisk förvaltning och kan hjälpa er ta er igenom denna tid. Utforska våra tjänster!

Similar Posts