Ekonomisk förvaltning Göteborg för bostadsrättsföreningar

Optimera och säkra din fastighets ekonomi med hjälp av våra högkvalitativa tjänster inom ekonomisk förvaltning. Vi förstår vikten av att ha en välstrukturerad och välfungerande ekonomi inom fastighetsförvaltning. Vårt dedikerade team av erfarna experter hanterar allt från budgetplanering och bokföring till fakturering och betalningshantering. Våra tjänster inom ekonomisk förvaltning säkerställer att alla ekonomiska aspekter av din fastighet sköts på ett professionellt och ansvarsfullt sätt.

Ekonomisk förvaltning,perfekt För dig som inte vill ora sig över ekonomin

Våra ekonomiska förvaltare gör jobbet åt dig

Upptäck vårt mångsidiga utbud av tjänster inom ekonomisk förvaltning, vi kombinerar expertis och engagemang för att säkerställa att din fastighet är i de bästa händerna. Alla tjänster går att kombinera och skräddarsy efter din fastighets behov.

Budget och budgetuppföljning

Vi arbetar tillsammans med er för att upprätta realistiska och väl genomtänkta budgetar som stödjer föreningens mål och visioner. Sedan följer vi noggrant upp budgetens genomförande, övervakar eventuella avvikelser och vidtar proaktiva åtgärder för att hålla ekonomin på rätt kurs. Med vår ekonomiska förvaltning är din fastighet i trygga händer.

Löpande bokföring

Vi tar ansvar för den dagliga bokföringen och ser till att den är korrekt och aktuell. Genom noggrann hantering av alla ekonomiska transaktioner och noggrann dokumentation bygger vi en stadig grund för en effektiv ekonomisk rapportering. Med vårt dedikerade team kan du vara trygg i vetskapen om att din ekonomi är i pålitliga och kompetenta händer.

Hantering av avgifter och hyror

Vi tar hand om hela processen som rör hanteringen av avgifter och hyror från föreningens medlemmar. Detta omfattar en noggrann och strukturerad hantering av alla ekonomiska transaktioner, från fakturering till insamling. Vår kompetenta personal ser till att fakturor skickas ut i tid och på ett tydligt sätt.

Årsbokslut och inkomstdeklaration

Vi sammanställer ett noggrant och fullständigt årsbokslut för föreningen, och ser till att alla uppgifter redovisas i enlighet med gällande regler och föreskrifter. Dessutom tar vi hand om inkomstdeklarationen för föreningen och ser till att den lämnas in i rätt tid. Med vår ekonomiska förvaltning är din fastighet i trygga händer.

Lägenhetsförteckning

Vi tar ansvar för att skapa och underhålla en omfattande och detaljerad lägenhetsförteckning för föreningen. Denna förteckning fungerar som en viktig referenspunkt för administration och kommunikation. Genom att noggrant dokumentera medlemmarnas information kan vi säkerställa att föreningen har en aktuell och korrekt databas

Kundkontakt med medlemmar

Vi agerar som en professionell och tillgänglig kontaktperson gentemot föreningens medlemmar och hyresgäster. Våra ekonomiska förvaltare hanterar frågor, förfrågningar och eventuella ärenden som rör medlemmarna och hyresgästerna på ett effektivt och serviceinriktat sätt.

Vad är en ekonomisk förvaltare?

En kvalificerad expert inom en fastighets ekonomi

En ekonomisk förvaltare är en kvalificerad expert inom fastighetsbranschen som specialiserar sig på att hantera och optimera den ekonomiska sidan av fastighetsverksamheten. För bostadsrättsföreningar är tjänster inom ekonomisk förvaltning en funktion som verkligen kan underlätta föreningens liv genom att förvaltaren tar hand om den ekonomiska hanteringen på ett professionellt och pålitligt sätt.

Ekonomisk förvaltning, bra För dig som vill ha mer tid till annat

Vi tar på oss arbetsuppgifterna

På IKAB förstår vi hur mycket tid och resurser som kan krävas för att hantera ekonomi, fakturor, bokföring och andra administrativa uppgifter inom en bostadsrättsförening. Med vår omfattande och pålitliga tjänster inom ekonomisk förvaltning tar vi på oss dessa arbetsuppgifter så att föreningen kan fokusera på det som verkligen är viktigt.

Genom att delegera den ekonomiska hanteringen till oss frigör ni tid och energi som ni kan använda till att utveckla föreningen, skapa en stark gemenskap och arbeta för att uppfylla medlemmarnas önskemål och behov. Ni kan vara trygga i vetskapen om att vi agerar med noggrannhet, transparens och engagemang för att maximera föreningens ekonomiska resultat.

VI erbjuder mycket mer än bara Ekonomisk Förvaltning

Vi blir din personliga rådgivare

När ni väljer IKAB som er ekonomiska förvaltare får ni inte bara tillgång till vår expertis och erfarenhet, utan också vår personliga rådgivning och support. Vi agerar som ert bollplank och ger er värdefulla insikter och rekommendationer för att optimera er fastighets prestanda och ekonomiska resultat.

Hitta du inte vad du letade fter?

Utforska våra övriga tjänster

Har du nyligen blivit tilsatt i styrelsen för din bostadsrättsförening?

Här hittar du relevant information

Vänta inte

Skicka en intresseanmälan så kontaktar vi dig