Fastighetsförvaltning Göteborg

Fastighetsförvaltning Göteborg. Vårt huvudsakliga mål är utveckla fastigheter för god lönsamhet.

Fastighetsförvaltning Göteborg

Fastighetsförvaltning Göteborg – Öka vinsten

Fastighetsförvaltning Göteborg

IKAB´s  främsta verksamhetsområde är att förvalta fastigheter i Göteborg med omnejd. Vi har stor erfarenhet av att affärsmässigt utveckla, bevara och förädla fastigheter. Våra områden innefattar renoveringar, markarbeten, energitjänster och mycket annat inom teknisk och ekonomisk förvaltning.

Vi arbetar med att optimera fastighetsförvaltningens kostnad per kvm. Utgifter, intäkter, avkastningskrav och investeringar ställer vi emot varandra. Vi tar fram underlagen som visar förutsättningarna för hyreshus med olika segment av hyreslägenheter, bostadsrättföreningar och kommersiella fastigheter. Med detta underlag kan vi sedan tillsammans utveckla fastigheterna i enlighet med era kortsiktiga och långsiktiga mål.

Här nedan kan du läsa om några av våra många tjänster.

Fastighetsförvaltning - Ekonomi

Underhållsplan

Tar fram underhållsplan med prognoser och nyckeltal. Vi utför även besiktning av fastigheter.

Offertförfrågan

Med hög kvalitet och låga marknadspriser tar vi in offertpriser samt utvärderar dessa.

Kostnadskalkyler

Som grund för att underlätta styrelsens och fastighetsägarens beslut..

Rådgivning

För framtida besparingar och även trivsel faktorer.

Fastighetsförvaltning kompetens

Vi har kompetenser att utföra alla förekommande uppdrag inom fastighetsförvaltning Göteborg. Kompetenserna innefattar, markarbete, maskinarbete, avlopp, dränering, grönyteskötsel, trädgårdstjänster, stenläggning, vaktmästartjänster, halkbekämpning, yttre skötsel samt övriga tjänster inom fastighetsunderhåll.

Eftersom vi har så gott som alla tjänster inom företaget blir arbetet effektivt utfört vilket leder till bra priser.

På lång sikt när vi lärt känna fastigheten/fastigheterna och kan utföra planerat underhåll, blir det oftast mindre oförutsedda kostnader och lättare att följa uppsatt budget. Vi har då möjlighet att långsiktigt införa förbättringar och besparingsåtgärder på fastigheten, dess byggnader och markområde. Vi har även certifierad kontrollansvarig personal.

Teknisk & Ekonomisk förvaltning

Fastighetsförvaltning Göteborg, IKAB´s arbetsuppgifter kan delas upp i två huvudgrupper: TEKNISK FÖRVALTNING och EKONOMISK FÖRVALTNING.

Teknisk förvaltning Göteborg

Med teknisk förvaltning menas planering av och ansvar för reparationer och underhåll, entreprenadupphandling, tillsyn av anläggningar, uppvärmning samt att skötsel och trädgårdsarbete sköts. Som teknisk fastighetsförvaltare är vi ofta arbetsledare för driftspersonal, till exempel egna och externa fastighetsskötare, som utför de olika praktiska sysslorna.

Ekonomiska Förvaltning

Med ekonomisk förvaltning menar vi ansvar för budget och budgetuppföljning. Som ekonomisk fastighetsförvaltare kan vi även förhandla om lokalhyror och skriva hyreskontrakt. Vi kan också ha ansvar för bokföring och skattefrågor med mera. På större fastighetsbolag kan vi som förvaltare även få personalansvar för olika bovärdsteam. Vilka vi fördelar arbetet till och arbetar tillsammans med.
Kunder

Uppdragen till våra kunder avser fast egendom såsom förvaltning av hyreshus för fastighetsbolag, bostadsrättsföreningar, industrilokaler och övriga kommersiella fastigheter. Utöver fastighetsförvaltning Göteborg utför vi även fastighetsvärdering samt finansiell rådgivning för fysiska personer och näringsverksamhet inom sökandet av medel för investeringar.Vår fastighetsförvaltning Göteborg sköter förvaltningen av byggnader men även tillhörande markområden.

Vi planerar underhåll till exempel reparationer av olika slag och kan även vara ansvariga för fastighetens ekonomi.

IKAB´s arbete kan se mycket olika ut beroende på vilken typ av fastighet vi är ansvariga för och på fastighetens storlek. Vi kan dessutom ansvara för vissa delar av förvaltningen eller om ni vill hellre kan ni lägga hela fastighetsförvaltningen på oss. Vi dessutom ha ett övergripande ansvar. 

Personal

IKAB har idag välmeriterade medarbetare och vi räknar med att bli många fler. Vi har idag duktig personal som ger en personlig och engagerad fastighetsförvaltning för fastighetsägare, bostadsrättsföreningar och företag i Göteborg med omnejd.  För dig som är intresserad av att arbeta i branschen kommer det även många möjligheter att söka arbete hos oss inom fastighetsförvaltning Göteborg.

Fastighetsförvaltare jobb göteborg

Som fastighetsförvaltare har du alltså en nyckelroll på företaget och det övergripande ansvaret för förvaltningen av en eller flera fastigheter. Rollen som förvaltare är spännande och kan dessutom vara utformad på olika sätt beroende på arbetsgivare. Eftersom arbetsuppgifterna varierar från att ansvara för fastighetens ekonomi, till att planera fastighetens underhåll och kommande reparationer, krävs en bred kunskap inom många kompetensområden. Samarbete och kontakt med människor inom branschen är även det en stor del av vardagen.

Fastighetsförvaltning utbildning

Förutom goda möjligheter till ett roligt jobb ger IKAB dig sedan alla möjligheter till en bred kunskap inom flera yrken inom fastighetsbranschen. IKAB har ett även ett nära samarbete med framstående branschföretag. Går du en utbildning idag inom fastighetsförvaltning och behöver praktikplats får du gärna kontakta oss och även lämna in ditt CV + ansökan. Här får du värdefull praktisk erfarenhet, och trivs vi bra ihop kanske IKAB kan bli din framtida arbetsgivare.

Förvaltningsuppdrag sökes

Förvaltningstjänster till bostadsrättsföreningar. IKAB har ett erbjudande till bostadsrättsföreningar under februari – maj! Vi har en erfaren och kompetent personal som är specialiserade på att

Läs mer »

Lastbilschafför sökes

Lastbilschaufför sökes: Lastbilschaufför sökes för omgående anställning till! Vi söker en driven och erfaren förare med giltigt körkort för lastbil, helst även av vana av

Läs mer »

Nyhet: Mercedes Benz Arocs 2553

Nyinvestering: Mercedes Benz Arocs 2553 Kranväxlare med 28 ton/m kranen har en räckvidd på 17m men lyfter alltså mindre i ytterläget.   Årsmodell 2020 med

Läs mer »

Nyhet: Sop-/ sugmaskin

Sop- och sugmaskin Multihog CV350 Nyinvestering: Kompakt, multifunktionell sopmaskin som har kapacitet att arbeta årets alla dagar. Miljöklassad motor som dessutom är en av de

Läs mer »
Kontakt Urban

Vill du veta mer om våra tjänster?

Fastighetsförvaltning Göteborg
Fastighetsförvaltning i Mölndal
Fastighetsförvaltning Göteborg
Trädgårdsskötsel
Fastighetsförvaltning