google-site-verification=O7d_VQHwcC3g_o0ZLfopC40j9jLqe2DCIyX1HQyQEIk

Förvaltning

Vi utför besiktningar, utvärderar offerter och skapar kostnadskalkyler

Förvaltning och ekonomi

Vi hjälper dig att affärsmässigt utveckla, bevara och förädla dina fastigheter. I praktiken innebär det en fastighetsförvaltning där sambanden mellan kostnader, intäkter, avkastningskrav och investeringar ställs emot varandra. Med detta underlag kan du sedan enkelt utveckla fastigheterna i enlighet med de kortsiktiga och långsiktiga målen. Här nedan kan du läsa om några av våra många tjänster.

Underhållsplan
Utför besiktning av fastighet. Tar fram underhållsplan med prognoser och nyckeltal.

Offertförfrågan
Med hög kvalitet och låga marknadspriser tar vi in offertpriser samt utvärderar dessa.

Kostnadskalkyler
Som grund för att underlätta styrelsens och fastighetsägarens beslut.

Rådgivning
För framtida besparingar och trivsel.

Rätt förvaltning ger pengar till annat.