Fastighetsservice

Vi erbjuder prisvärd fastighetsskötsel i stor Göteborg

Skräddarsydd fastighetsservice

Tryggt - Rent - Funktionellt

Vi erbjuder teknisk förvaltning och fastighetsservice med flexibla lösningar, alltid med dig som kund i centrum. Ofta är uppdraget att utföra löpande och förebyggande underhåll av er fastighet. Genom kontinuerliga besök med välutbildad och engagerad personal kan vi förebygga fel innan de uppstår. Här nedan kan du läsa om några av våra många tjänster.  

Vaktmästartjänster

Funktionellt rent och snygg. Vi skapar förutsättningar för trygghet, funktion och att fastigheten ger ett gott intryck.

Allmän service
Byte av namnskyltar och glödlampor, hjälpa hyresgäster vid diverse fastighetsrelaterade problem.

Städning
Vi utför inre och yttre städning av fastighet.  Även fönsterputs och klottersanering. 

Trädgård
Vi klipper gräset och sköter om häckar och träd.

Halkbekämpning
Vi skottar snö och sandar mot halka. Även snöskottning på tak och borttagning av farliga istappar.