Fastighetsunderhåll Göteborg

Prisvärt fastighetsunderhåll i Göteborg

Fastighetsunderhåll Göteborg

Prisvärt fastighetsunderhåll i Göteborg

Fastighetsunderhåll Göteborg

Tryggt - Rent - Funktionellt

Fastighetsunderhåll som innefattar fastighetsservice och teknisk förvaltning med flexibla lösningar, alltid med dig som kund i centrum. Ofta är uppdraget att utföra löpande och förebyggande underhåll av er fastighet. Genom kontinuerliga besök med välutbildad och engagerad personal kan vi förebygga fel innan de uppstår, på lång sikt är det bäst att upprätta en underhållsplan. Här nedan kan du läsa om några av våra många tjänster.  

Vaktmästartjänster

Funktionellt rent och snygg. Vi skapar förutsättningar för trygghet, funktion och för att fastigheten ger ett gott intryck.

ALLMÄNT
Vaktmästartjänster såsom byte av namnskyltar och glödlampor, hjälpa hyresgäster vid diverse fastighetsrelaterade problem.


RENHÅLLNING
Vi utför inre och yttre städning av fastighet.  Även fönsterputs och klottersanering.

VINTERSKÖTSEL

Vi skottar snö och utför halkbekämpning. Även snöskottning på tak och borttagning av farliga istappar.
Kontakt Urban

Vill du veta mer om våra tjänster?