Halkbekämpning Göteborg

Vi erbjuder prisvärda uppdrag inom halkbekämpning och snöröjning / snöskottning.

Halkbekämpning Göteborg

Halkbekämpning / snöröjning / snöskottning

Halkbekämpning Göteborg - snöskottning / snöröjning

Halkbekämpning Göteborg – med snöröjning, för även i Göteborgsområdet faller det ibland mycket snö som ofta blir slask och is. Visserligen blir det ljust och fint ute men snön har också sina nackdelar genom att det blir halt på vägarna. Det hala underlaget gör att det finns risk för olyckor både för gångtrafikanter, bilister och andra. För att minska riskerna och göra det lätt att ta sig fram på gator, infarter, parkeringar, gångvägar och andra utrymmen hjälper vi till med snöskottning och snöröjning Göteborgsområdet. Det går att abonnera på tjänsten snöröjning och halkbekämpning, det går även att ringa in vid behov. Denna tjänst ingår ofta i våra större uppdrag inom fastighetsskötsel och fastighetsförvaltning.

Snöskottning Göteborg och sandning

Även om man ser till att skotta och håller snön borta från ytor i anslutning till sin fastighet så finns det fortfarande dock en risk för olyckor orsakade av halkan. Ytterligare ett sätt att undvika olyckor är alltså att ta hjälp med halkbekämpning genom sandning. När vi hjälper till med halkbekämpning i Göteborgsområdet strör vi sand och grus på de ytor där halkrisk finns. På det viset kan man sedan ta sig fram utan att behöva riskera att ramla omkull och skada sig.

Snöröjning Göteborg

Vi har maskiner för effektiv snöröjning i Göteborg och kan även ta bort snö från taken om de behöver skottas. Är du bortrest så skall man tänka på att en skottad tomt även minskar risken för att få inbrott. Ett skottat tak är viktigt för säkerheten för människorna som vistas i och utanför huset. Även istappar kan utgöra en allvarlig risk för människor och egendom. Försäkringsbolagen kräver dessutom ofta att taket är skottat för att man ska få ersättning vid en eventuell skada. Kontakta vår avdelning för halkbekämpning Göteborg. Försäkringsvilkor www.folksam.se/forsakringar/hemforsakring/tips-och-rad/sno-pa-tak

Kontakt Urban
Vill du veta mer om våra tjänster?