Befintliga kunder kan alltid få hjälp med sina problem

Gör en felanmälan här!

Har du problem med din fastighet?

Skicka en felanmälan så hjälper vi dig!

För akuta ärenden hänvisar vi dig till jouren.

Beskriv ditt problem och vart problemet ligger.