HSB Göteborg - IKAB

HSB Göteborg - IKAB erbjuder prisvärda fastighetstjänster till er Brf.

HSB Göteborg - IKAB

HSB Göteborg – IKAB´s prisvärda tjänster

IKAB´s fastighetstjänster - HSB Göteborg

IKAB erbjuder alla de fastighetstjänster som en HSB bostadsrättsförening i Göteborg kan behöva. Vi har stor erfarenhet av att affärsmässigt utveckla, bevara och förädla fastigheter. Våra områden innefattar  renoveringar, energitjänster och mycket annat inom teknisk och ekonomisk förvaltning.

Vi arbetar med att optimera fastighetens kostnad per kvm samt övriga utgifter, intäkter, avkastningskrav och investeringar som vi ställer emot varandra. Vi tar fram underlagen som visar förutsättningarna. Med detta underlag kan vi sedan tillsammans utveckla fastigheterna i enlighet med era kortsiktiga och långsiktiga mål.

Här nedan kan du läsa om några av våra många tjänster.

HSB Göteborg - IKAB´s fastighetstjänster

Underhållsplan

Tar fram underhållsplan med prognoser och nyckeltal. Utför även besiktning av fastighet.

Offertförfrågan

Med hög kvalitet och låga marknadspriser tar vi in offertpriser samt utvärderar dessa.

Kostnadskalkyler

Som grund för att underlätta styrelsens och fastighetsägarens beslut..

Rådgivning

För framtida besparingar och även trivsel faktorer.

Fastighetstjänster kompetens

Vi har kompetenser att utföra alla förekommande fastighetstjänster för HSB Göteborg. Kompetenserna innefattar, markarbete, maskinarbete, avlopp, dränering, grönyteskötselträdgårdstjänster, stenläggning, vaktmästartjänster, halkbekämpning, yttre skötsel samt övriga tjänster inom fastighetsunderhåll. Eftersom vi har så gott som alla tjänster inom företaget blir arbetet effektivt utfört vilket leder till bra priser.

På lång sikt när vi lärt känna fastigheten/fastigheterna och kan utföra planerat underhåll, blir det oftast mindre oförutsedda kostnader och lättare att följa uppsatt budget. Vi har då möjlighet att långsiktigt införa förbättringar och besparingsåtgärder på fastigheten, dess byggnader och markområde. Vi har även certifierad kontrollansvarig personal.

Teknisk & Ekonomisk förvaltning

Fastighetstjänster till en Brf inom HSB Göteborg. IKAB´s arbetsuppgifter kan delas upp i två huvudgrupper: TEKNISKA och EKONOMISKA FÖRVALTNINGSTJÄNSTER. Med tekniska tjänster menas planering av och ansvar för reparationer och underhåll, entreprenadupphandling, tillsyn av anläggningar, uppvärmning samt att skötsel och trädgårdsarbete sköts. Som teknisk fastighetsförvaltare är vi ofta arbetsledare för driftspersonal, till exempel egna och externa fastighetsskötare, som utför de olika praktiska sysslorna.

Med ekonomiska tjänster menar vi ansvar för budget och budgetuppföljning. Som ekonomisk fastighetsförvaltare kan vi även förhandla om lokalhyror och skriva hyreskontrakt. Vi kan också ha ansvar för bokföring och skattefrågor med mera.

På större fastighetsbolag kan vi som förvaltare även få personalansvar för olika bovärdsteam. Vilka vi fördelar arbetet till och arbetar tillsammans med.

Kunder

Uppdragen till brf:er i HSB Göteborg avser fast egendom alltså förvaltning bostadsrättsföreningen. Utöver detta erbjuder vi även fastighetsvärdering samt finansiell rådgivning inom sökandet av medel för investeringar. IKAB´s  fastighetstjänster HSB Göteborg sköter förvaltningen av byggnader och tillhörande markområden.

Vi planerar underhåll till exempel reparationer av olika slag och kan även vara ansvariga för fastighetens ekonomi. IKAB´s arbete kan se mycket olika ut beroende på fastighetens storlek. Vi kan dessutom ansvara för vissa delar av förvaltningen eller om ni vill hellre kan ni lägga alla fastighetstjänster på oss som då tar ett övergripande ansvar. Läs även om våra nya kunder 2021.

Personal

IKAB har idag välmeriterade medarbetare och vi räknar med att bli många fler. Vi har idag duktig personal som ger en personlig och engagerad fastighetsförvaltning för fastighetsägare, bostadsrättsföreningar och företag i Göteborg med omnejd.  För dig som är intresserad av att arbeta i branschen kommer det även många möjligheter att söka arbete hos oss.

Som fastighetsförvaltare har du alltså en nyckelroll på företaget och det övergripande ansvaret för våra tjänster till en eller flera HSB Göteborg brf:er. Eftersom arbetsuppgifterna varierar från att ansvara för fastighetens ekonomi, till att planera fastighetens underhåll och kommande reparationer, krävs en bred kunskap inom många kompetensområden. Samarbete och kontakt med människor inom branschen är även det en stor del av vardagen.

Uppdragen som förvaltare för HSB Göteborg är spännande och kan dessutom vara utformad på olika sätt beroende på förening. Förutom goda möjligheter till ett roligt jobb ger IKAB dig sedan alla möjligheter till en bred kunskap inom flera yrken inom fastighetsbranschen. IKAB har ett även ett nära samarbete med framstående branschföretag.

Går du en utbildning idag inom fastighetsförvaltning och behöver praktikplats får du gärna kontakta oss och även lämna in ditt CV + ansökan. Här får du värdefull praktisk erfarenhet, och trivs vi bra ihop kanske IKAB kan bli din framtida arbetsgivare.
Kontakt Urban

Vill du veta mer om våra tjänster?

Fastighetsförvaltning Göteborg
Fastighetsförvaltning i Mölndal
Fastighetsförvaltning Göteborg
Trädgårdsskötsel
Fastighetsförvaltning