Markarbete Göteborg

Markarbete Göteborg med omnejd till bra priser.

Markarbete Göteborg

Markarbete Göteborg med omnejd

IKAB - Markarbete Göteborg

Vi utför alla förekommande markarbete Göteborg: schaktning, dränering, anläggning av avlopp, dagvatten samt elanslutning. Arbeten som vi utför på utsatt tid med hög kvalité. Vi kan även planera och anlägga din trädgård. Kom till oss med dina idéer så går vi igenom projektet och designar tomten utifrån dina drömmar och behov.

Det är mycket att tänka på, skall barnen kunna leka på trädgården, hur skall planteringar och sittgrupper vara utformade. Är det ett mål att ägna mycket tid åt arbete med växter och gräsmattor? Vi har stor erfarenhet av ovanstående arbete och kan erbjuda en helhetslösning, från idé till färdig lösning. Läs mer på vår sida om trädgårdsdesign

Maskintjänster

Röjning, Schaktning, Grävning, Dikning. Tunga lyft mm

Dränering

Ordnar dränering till mark och befintliga och nya byggnader .

Baga_easy
Avlopp

Installerar enskilda avlopp och pumpstationer.

Låt oss göra ditt markarbete, vi har maskinerna och kunnig personal

Transporter

Transporter av material till och från arbetsplatserna.

Design

Ritar upp trädgårdsförslag och förverkligar dina idéer.

Plantering

Genomför arbetet med att så och plantera.

Kontakt Urban

Vill du veta mer om våra tjänster?

Markarbete Göteborg
Markarbete Göteborg
Markarbete Göteborg