Dränering Göteborg

Dränering Göteborg med omnejd till låga priser.

Dränering Göteborg

Dränering Göteborg med omnejd

Avrinning och dränering

Markananläggning med avvrinning och dränering. Låt oss hjälpa dig med dränering och även förbättra avrinningen från hus, vägar och markområden. Vi har lång erfarenhet av alla typer av dräneringsarbeten och vi har full koll arbetar så att även anpassar utförandet till rådande markförhållanden.

Vissa förhållanden är mer problematiska än andra, men vi utför alltid arbetet på rätt sätt och med modern teknik.

Vi har givetvis både egna maskiner och förare till maskinarbete och andra entreprenadarbeten. Våra kunniga medarbetare kan även erbjuda tips och råd både inför, under och efter att avvattningen har utförts. Dessutom arbetar vi med dagvattenhantering och VA

Avvattning

Det första steget innan du anlägger din trädgård är att se över avvattningen. Fundera över om marken behöver höjas och om ni vill ha en kulle eller kanske en damm? Är marken vattensjuk på ett område där det skall anläggas gräsmattan, är det viktigt att höja marknivån. Annars kommer mossan att ta över gräsmattan med tiden.

Vi gör rätt från början och fyller på med jord för att förstärka marken där det behövs. Det blir betydligt jobbigare att göra det om något år. Massorna från dikesgrävningen brukar vara näringsrika, eftersom och blir fin planteringsjord. Läs även om IKAB´s tjänster inom trädgårdsskötsel.

Torr husgrund

Att leda bort vatten under och kring ditt hus är också viktigt för att undvika fuktskador på huset eller fastigheten. Eftersom stora delar av västkusten har mycket vatten i marken är det extra viktigt att vända sig till de som kan dränering Göteborg. En avrinning som inte fungerar som den ska leder alltid till problem – översvämning eller fukt i källare, vattenskador, söndervittrad grund, rost och även mögel är bara några av tråkigheterna som kan uppstå.

Låt oss hjälpa dig att hålla din husgrund i gott skick, förbättra avrinningen och förbättra inomhusmiljön. Vi har lång erfarenhet av alla typer av dräneringsarbeten. Vi har även full koll på hur avvattningen av husgrunden ska utföras beroende på markförhållanden, typ av husgrund, hur huset är byggt etc. Vissa förhållanden är mer problematiska än andra, men vi utför alltid dränering på rätt sätt och med modern teknik.

Vägavvattning

Avrinningen av en väg är mycket viktig för konstruktionens bärförmåga. Av trafiksäkerhetsskäl bygger man idag många vägar med grunda diken vilket innebär att avvattning av vägen sker med dräneringsledningar. Problem med dräneringsledningar är igenslamning, vilket vi med rätt teknik kan bygga bort redan från början.  

Kontakt Urban

Vill du veta mer om våra tjänster?