Transporter Göteborg

Lyfter och flyttar nästan vad som helst till och från våra arbetsplatser, även i svår terräng.

Transporter Göteborg

Vi lyfter och flyttar nästan vad som helst

Transport, lyft & flytt

Frakterna i alla våra entreprenader utför vi själva och på detta sätt kan vi effektivisera arbetena. Även frakter genom centraler förekommer och för beställning direkt till kund. Vi kan även frakta saker till och från många otillgängliga platser där vi arbetar, prata med oss även om de svåra uppdragen. 

Lastbil med växelflak

Till och från arbetsplatser fraktar vi containrar med allt ifrån rivningsmaterial, schaktmassor till byggmaterial och lekplatsställningar. Vi klarar de flesta tyngre uppdrag och kör med miljövänliga fordon med olika flak beroende på uppdrag. Vi kan snabbt och effektivt flytta maskiner till och från arbetsplatsen när vi använder vårt maskinflak. Vid större schaktarbeten har vi ett schaktflak som tar stora mängder material och skulle arbetet pågå över en längre tid med kontinuerligt behov av att slänga skräp är containerflaket bäst för frakterna.

Mindre transportbilar

För frakt av laster upp till 3 ton av olika material. Genom att välja rätt fordon till transporterna sparar kunden pengar och det är dessutom miljövänligt. Här har vi både flakbilar och skåpbilar som används för samtliga uppdrag.

Släpvagnar

Vi har även släpvagnar för vägtransporter och vid terrängkörningar kopplar vi på transportkärror på arbetsmaskinerna.