Markarbete Göteborg

Vi utför de flesta förekommande markarbeten till bra priser.

Markentreprenad

Vi utför alla förekommande markarbete i Göteborg: schaktning, dränering, anläggning av avlopp, dagvatten samt elanslutning. Vi utför dessa arbete på utsatt tid med hög kvalité. Vi kan även planera och anlägga din trädgård. Kom till oss med dina idéer så går vi igenom projektet och designar tomten utifrån dina drömmar och behov. Det är mycket att tänka på, skall barnen kunna leka på trädgården, hur skall planteringar och sittgrupper vara utformade. Hur mycket tid vill ni ägna åt arbete med växter och gräsmattor? Vi har stor erfarenhet av ovanstående arbete och kan erbjuda en helhetslösning, från idé till färdig lösning. Läs mer på vår sida om trädgårdsdesign.

Maskintjänster

Röjning, Schaktning, Grävning, Dikning. Tunga lyft mm

Dränering

Vi ordnar dränering till mark och befintliga och nya byggnader .

Baga_easy
Avlopp

Vi installerar enskilda avlopp och pumpstationer.

Låt oss göra ditt markarbete, vi har maskinerna och kunnig personal

Transporter

Vi transporterar material till och från arbetsplatserna.

Design

Vi ritar upp trädgårdsförslag och förverkligar dina idéer.

Plantering

Vi genomför arbetet med att så och plantera.

Kontakt Urban

Vill du veta mer om våra tjänster?

Markarbete
Markarbete Göteborg
Avlopp