Dränering

Vi utför dränering på de flesta förekommande område du kan behöva, till låga priser.

Dränering och avvattning

Låt oss hjälpa dig med dränering och förbättra avrinningen från hus, vägar och markområden. Vi har lång erfarenhet av alla typer av dräneringsarbeten har full koll på hur arbetet av skall utföras beroende på markförhållanden. Vissa förhållanden är mer problematiska än andra, men vi utför alltid arbetet på rätt sätt och med modern teknik. Vi har givetvis både egna maskiner och maskinförare för grävning och andra entreprenadarbeten, och våra kunniga medarbetare kan erbjuda tips och råd både inför, under och efter att avvattningen har utförts. Dessutom arbetar vi med dagvattenhantering och VA.

Avvattna din trädgård

Det första steget innan du anlägger din trädgård är att se över avvattningen. Fundera över om marken behöver höjas och om ni vill ha en kulle eller kanske en damm? Är marken vattensjuk på ett område där det skall anläggas gräsmattan, är det viktigt att avvattna eller höja marknivån. Annars kommer mossa att ta över gräsmattan med tiden.

Vi gör rätt från början och fyller på med jord för att förstärka marken där det behövs. Det blir betydligt jobbigare att göra det om något år. Massorna från dikesgrävningen brukar vara näringsrika, eftersom och blir fin planteringsjord.

Torr husgrund

Att leda bort vatten under och kring ditt hus är också viktigt för att undvika fuktskador på huset eller fastigheten. En dränering som inte fungerar som den ska leder alltid till problem – översvämning eller fukt i källare, vattenskador, söndervittrad grund, rost och mögel är bara några av tråkigheterna som kan uppstå. Låt oss hjälpa dig att hålla din husgrund i gott skick, förbättra avrinningen och förbättra inomhusmiljön. Vi har lång erfarenhet av alla typer av dräneringsarbeten har full koll på hur avvattningen av husgrunden ska utföras beroende på markförhållanden, typ av husgrund, hur huset är byggt etc. Vissa förhållanden är mer problematiska än andra, men vi utför alltid dränering på rätt sätt och med modern teknik.

Vägavvattning

Avrinningen av en väg är mycket viktig för konstruktionens bärförmåga. Av trafiksäkerhetsskäl bygger man idag många vägar med grunda diken vilket innebär att avvattning av vägen sker med dräneringsledningar. Vi använder rätt teknik t ex delslitsade rör är att risken för igenslamning av rören blir liten då vattnet kommer in i rörets övre del.