lag om underhållsplaner för bostadsrättsföreningar

Ny lag om underhållsplan för bostadsrättsföreningar från 2024

Från och med den 1 januari 2024 införs en ny lag som påverkar både nyproducerade och nyombildade bostadsrättsföreningar i Sverige. Enligt regeringens proposition ”Tryggare bostadsrätt” blir det obligatoriskt för dessa föreningar att upprätta och inkludera en underhållsplan i sin ekonomiska plan. Lagändringen syftar till att främja långsiktighet och trygghet inom bostadsrättssektorn.

Vad innebär lagkravet på underhållsplan?

Enligt den nya lagen ska bostadsrättsföreningar, oavsett om de är nybildade eller nyligen ombildade, utarbeta en underhållsplan som sträcker sig över de nästkommande 50 åren. Denna plan ska omfatta samtliga delar av fastigheten som föreningen ansvarar för. Lagändringen, som träder i kraft den 1 januari 2024, är en central del av regeringens proposition ”Tryggare bostadsrätt”. Målet med denna proposition är att stärka ekonomin och långsiktigheten inom bostadsrättssektorn genom att införa tydliga riktlinjer för underhållsplanering.

Detta ska den ekonomiska planen innehålla

Enligt 3 kap 1a § ska den ekonomiska planen, som är en central del av föreningens verksamhet och ekonomi, innehålla viktig information för en bedömning av föreningens långsiktiga hållbarhet och framgång. Här är de centrala punkterna i paragrafen:

  1. Upplysningar om föreningens verksamhet: Den ekonomiska planen ska ge en övergripande förståelse för bostadsrättsföreningens nuvarande och framtida verksamhet. Det inkluderar information om fastigheten, kostnader, finansiering och en ekonomisk prognos.
  2. Teknisk underhållsplan över 50 år: En av de mest betydelsefulla förändringarna är införandet av kravet på en teknisk plan för underhåll som sträcker sig över de nästkommande 50 åren. Denna plan ska detaljerat visa fastighetens underhålls- och återinvesteringsbehov över tid.
  3. Känslighetsanalys och förutsättningar för registrering: För att ge en heltäckande bild av föreningens ekonomi ska den ekonomiska planen inkludera en känslighetsanalys, vilket möjliggör bedömning av olika scenarier. Dessutom måste planen klargöra om förutsättningarna för registrering enligt 1 kap. 5 § är uppfyllda.

Sammanfattningsvis markerar den nya lagen om underhållsplaner en viktig milstolpe för bostadsrättsföreningar i Sverige. Den skapar en ram för ansvarsfull fastighetsförvaltning och understryker vikten av att se långsiktigt på underhåll och ekonomisk planering inom bostadsrättssektorn. Vill du ha hjälp med att komma igång med din förenings underhållsplan? Skicka en intresseanmälan så hjälper vi dig.

Varför behöver alla bostadsrättsföreningar en underhållsplan?

underhållsplan

Oavsett om din bostadsrättsförening omfattas av det nya lagkravet eller inte, är det starkt rekommenderat att ha en uppdaterad underhållsplan. En sådan plan utgör ett av de mest värdefulla verktygen för långsiktig fastighetsförvaltning. Genom att hålla er underhållsplanering aktuell får styrelsen insikt i föreningens underhållsbehov över de kommande 50 åren och kan effektivt planera föreningens ekonomi. Det blir en grund för långsiktig stabilitet och trygghet för både nuvarande och kommande medlemmar.

5 övergripande fördelar med en underhållsplan

  1. Tidsbesparingar: Genom att ha en detaljerad plan för underhåll kan föreningen undvika oplanerade och akuta reparationer. Detta sparar tid genom att tillåta en proaktiv inställning till underhållsbehoven, snarare än en reaktiv.
  2. Kostnadsminimering: En välplanerad plan möjliggör kostnadseffektivitet genom att undvika överraskande och dyra reparationer. Föreningen kan istället budgetera och fördela kostnaderna över tid, vilket resulterar i en jämnare och mer hanterbar ekonomi.
  3. Stressreducerande: En grundlig plan ger en känsla av trygghet och kontroll över fastighetens skick. Detta kan minska stressnivåerna för såväl styrelsemedlemmar som boende, eftersom man vet att man har en strategi för att hantera framtida underhållsbehov.
  4. Förbättrar fastighetens värde: En regelbunden plan för underhåll och dess konsekventa genomförande kan bidra till att öka fastighetens övergripande värde. Detta kan vara särskilt viktigt om föreningen någonsin väljer att sälja eller refinansiera.
  5. Förbättrar medlemstillfredsställelse: Med en transparent och väldokumenterad underhållsplan kan föreningen effektivt kommunicera med sina medlemmar om planerade arbeten och förväntade påverkningar på boendet. Detta bidrar till att skapa nöjda och informerade boende.

Hur kan IKAB hjälpa dig med din underhållsplan?

Vårt engagerade team på IKAB erbjuder skräddarsydda tjänster för att konstruera och implementera effektiva underhållsplaner. Genom att integrera teknisk och ekonomisk förvaltning sträcker vi vår plan över 50 år. Vi ger fastighetsägare och styrelser en hållbar strategi för långsiktig stabilitet. Utforska våra tjänster och vår metodik för att ta fram underhållsplaner.

Similar Posts